طراح گرافیک

فاطمه زهرا الموسوی

کریتیومرنینگز, گپ گرافیک, گپ هنرمندان  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

امیر ابراهیمی محتشم

کریتیومرنینگز, گپ گرافیک  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

نادیا فخیم

کریتیومرنینگز, گپ گرافیک  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

امین کاظمی اقدم

گپ تصویرسازی, گپ گرافیک, گپ هنرمندان  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

وحید ناموری

اردیبهشت خلاق, کریتیومرنینگز, گپ گرافیک  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

امیر انتصاری

اردیبهشت خلاق, کریتیومرنینگز, گپ تصویرسازی, گپ گرافیک, گپ هنرمندان, نمایشگاه  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

داود فخیم یوسف‌نیا

اردیبهشت خلاق, کریتیومرنینگز, گپ تصویرسازی, گپ گرافیک, گپ هنرمندان, نمایشگاه  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

علی سیابانی

اردیبهشت خلاق, کریتیومرنینگز, گپ تصویرسازی, گپ گرافیک, گپ هنرمندان, نمایشگاه  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

کریم زینتی

اردیبهشت خلاق, گپ گرافیک, گپ هنرمندان  |   ۲۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

آمار گروه گپ

تعداد نشست ها ، جلسات ، دوره ها ، سخنرانان و ... از دید آماری
8
نشستگپ تصویرسازی
2
دورهگپ هنرمندان
58
نشستگپ مدیریت
105
نشستگپ گرافیک
3
جلسهورکشاپ
18
نشستصبح های خلاق