طراح معماری داخلی

مینا ناموری

کریتیومرنینگز, گپ گرافیک  |   ۲۶ دی ۱۳۹۶
ادامه ...

آمار گروه گپ

تعداد نشست ها ، جلسات ، دوره ها ، سخنرانان و ... از دید آماری
8
نشستگپ تصویرسازی
2
دورهگپ هنرمندان
58
نشستگپ مدیریت
105
نشستگپ گرافیک
3
جلسهورکشاپ
18
نشستصبح های خلاق